آموزش - صنایع رباتیک ایران

واحد آموزش صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی

باتوجه به مشکلات آموزشی دیگر شرکتهایی که فقط در تفکر فروش میباشند برآن شدیم تا با آموزش هایی مطابق با فهم هر رده سنی به عنوان معتبرترین برند آموزشی در کشور مشغول به فعالیت باشیم که اکنون به جرات میتوان گفت که بر اساس مطالب روانشناسی روز کودک حرکت خودرا همچون گذشته ادامه خواهیم داد.

ربات کوچولوی فوتبالیست من محصولی از صنایع رباتیک ایران میباشد که شامل :

1. آموزش ساخت ربات ویژه کودکان به همراه کلیه قطعات لازم

2. آموزش ربات کوچولوی فوتبالیست

3. آموزش ربات کوچولوی آتش نشان

4. آموزش ساخت ماکت منجنیق

5. آموزش ساخت منجنیق

6. آموزش اشکال هندسی

پکیج آموزش رباتیک ترم اول

پکیج آموزش رباتیک ترم اول

ترم دوم (ربو برد) :

در این بسته آموزشی نیز دانش آموز میتواند با استفاده از برد هزار خانه و تعدادی مقاومت و فیلم آموزشی ابتدا آموزش لحیم کاری را فرا گرفته و پس از آن شروع به لحیم کاری برد اصلی که همان ربات حل ماز یا برخورد با مانع میباشد می کنند این ربات قابلیت این را دارد که هم بصورت دستی و هم اتومات کنترل شود.

 

آموزش