افتتاح کارگاه پنجم رباتیک

افتتاح کارگاه پنجم صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده ربات های آموزشی کشور در مشهد مقدس

نظر به افزایش دوره های رباتیک و در نتیجه نیاز به افزایش حجم تولید کارگاهی با مساحت 1500 متر در مشهد مقدس به عنوان کارگاه پنجم صنایع رباتیک ایران افتتاح می شود و قریب به 20 نیروی انسانی مشغول به تولید خواهند شد.