تماس با دفتر مرکزی

صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی در کشور

 پست الکترونیک: iranrobo11@gmail.com

مدیریت نمایندگی ها :

” ۰۹۱۵۰۱۰۵۰۰۷ ”

واحد جذب نمایندگان :

“۰۹۱۵۰۱۰۵۰۰۶”

سامانه جذب نمایندگی :

” ۰۹۱۵۰۱۰۵۰۰۳ ”

سامانه جذب نمایندگی :

” ۰۹۱۵۰۱۰۵۰۰۴ “