حمایت از کودکان غزه

کلیپ ساخته شده توسط واحد تحقیق و توسعه صنایع رباتیک ایران بمنظور حمایت و همدردی کلیه پرسنل و نمایندگان آموزش و فروش شرکت صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی در کشور میباشد.

حمایت و همدردی صنایع رباتیک ایران با کودکان غزه(کلیک کنید)