خط مشی - شرکت صنایع رباتیک ایران

صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی(ربات مهندس کوچولوی من)


 

خـط مشــی

ما مشتری گرا هستیم.این بدان معنی است که ما دائما کیفیت،ظاهر،احساس و درک  محصولات و ساختار شرکتمان را بهبود می بخشیم  تا با انتظارات مشریان منطبق و حتی از آن فراتر رویم و بیشترین ارزش را برای آنها بیافرینیم .

ما رهبر خلاقیت و طراحی هستیم.که درصددیم به نمایندگان در تمام سطوح مهارتی کمک کنیم تا به حداکثر توانایی خود دست یابند که بوسیله هریک از محصولاتی که به بازار می آوریم صورت میگیرد.

صنایع رباتیک ایران  موسسه ای است مسئول آموزش وخلاقیت  درکودکان .