درباره ما - صنایع رباتیک ایران

درباره ما صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی در کشور

منشور اخلاقی :

* خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خویش و مسئولیت را امانتی الهی بدانیم.

* همواره  نظرات تخصصی  منتقدان و مشاوران مستقل خود را جویا شده و به آن توجه ویژه میکنیم.

* نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مدیریت خود محدود نکنیم ، بلکه تعاملات بین سازمانی و هم‌افزایی های فراسازمانی را مدنظر قرار دهیم چون همان چیزی که  درباره ما عیان است باید نمایان کنیم.

* بر این اعتقاد می باشیم که مبنای ارزیابی فعالیت  جلب نظرات و میزان رضایت مشتریان  است، از این رو با ایجاد تمایلات مثبت به کار و متناسب با نوع فعالیت به تلاش مجدانه و صادقانه  خواهیم پرداخت .

نمایندگی رباتیک دانش آموزی