دفتر مرکزی - صنایع رباتیک ایران

 دفتر مرکزی صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشیدفتر مرکزی صنایع رباتیک ایران

 

دفتر مرکزی صنایع رباتیک ایرانمشهد ، بین دانشجو 14 و 16 – جنب بانک مسکن ساختمان 164 طبقه اول ، 8939404 –0511