روابط عمومی - صنایع رباتیک ایران

روابط عمومی صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولیدکننده رباتهای آموزشی

 

ارتباط با مراکز آموزشی همچون مهدکودکها ، پیش دبستانی ها ودیگر مراکز جامعه هدف  نکات ظریفی را میطلبد که در صورت عدم رعایت نتیجه عکس خواهد داد.

1. مهمترین ویژگی نمایندگان در مراجعه به مراکز ، برقراری ارتباط صمیمی با مدیران آن مجموعه میباشد که این مهم دید باز و روابط عمومی حرفه ای نمایندگان را میطلبد.

2. سعی شود از محاسن رباتیک همچون تفکر ، نوآوری ، خلاقیت  و فرهنگ کارگروهی همراه با استعدادیابی در کوکان تشریح شود.

3. نکات برجسته مراکز( فضای مناسب ، موقعیت مکانی مرکز ، کمیت و کیفیت و نظایر اینها ) مورد توجه قرار گیرد.

4. برگزاری دوره آموزشی  ربات مهندس کوچولوی من : ربات کوچولوی فوتبالیست ، ربات کوچولوی جنگجو ، ربات کوچولوی آتش نشان  که از ظرایف آموزشی ویژه ای برخوردار است.

5. نظر به پیچیدگی های ذهنی کودکان ، مدیران مراکز آموزشی باید توجیح شوند که یادگیری کودکان با توجه به طراحی قابل فهم هر رده سنی بسیار ساده و روان میباشد.

روابط عمومی نمایندگان

صنایع رباتیک ایران