شماره حساب - شرکت صنایع رباتیک ایران

بانک ملی ایران

شماره حساب: ۰۲۱۷۱۲۱۸۳۰۰۰۳  (بنام : شرکت نسل برتر طراحان رباتیک)

شماره کارت مدیریت شرکت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۳۷۸۷۲۶۵۸

 (بنام مدیریت مرکز : مرتضی وطن دوست)

تلفن تماس جهت خرید محصولات : ۰۹۱۵۰۱۰۵۰۰۷ مهندس سخاوتی فر