محصولات رباتیک ایران

محصولات صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده ربات های آموزشی در کشور

1. مهندس کوچولو ( ویژه مهد کودک ها )

2. ربات کوچولوی فوتبالیست

3. ربات کوچولوی پیشرفته

4. ربو برد

5. تکنو ربو