محصولات صنایع رباتیک ایران

a1

محصولات صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی در کشور

 

محصولات صنایع رباتیک ایران شامل ربات کوچولوی فوتبالیست ، ربات کوچولوی آتش نشان ، ربات کوچولوی جنگجو ،  روبو برد می باشد که به اختصار در زیر منوی محصولات به آنه اشاره شده است.

لازم به توضیح است که این محصولات آموزشی بوده و به همراه آموزشهای تصویری ارائه میشود و توسط نمایندگان خود در سراسر کشور به عنوان بزرگترین گروه آموزشی رباتیک این دوره ها را در سطح دانش آموزی در مدارس و مهدکودکها و آموزشگاه ها در تمام شهرهای کشور عزیزمان برگزار  مینماید.

 

محصولات