مسابقات کشوری رباتیک دانش آموزی - صنایع رباتیک ایران

مسابقات کشوری رباتیک دانش آموزی صنایع رباتیک ایران بزرگترین اجتماع دانش آموزان در کشور

فروردین ماه جایزه بزرگ رباتیک ایران94

پس از اتمام این دوره از مسابقات کشوری رباتیک دانش آموزی به میزبانی صنایع رباتیک ایران با حضور دانش آموزان وجمعی از دانشجویان و برخی اساتید به عنوان میهمان مراسم از سراسر کشور در 9 فروردین در مشهد مفدس برگزار گردید ، که با توجه به نظرسنجی انجام شده از کلیه حاضرین این دوره مسابقات که در دو رده سطح کودکان و دانش آموزان صورت پذیرفت نه تنها گسترده ترین مسابقه رباتیک نام گرفت بلکه به عنوان  بزرگترین اجتماع  کودکان و دانش آموزان از سوی مسئولین امر یاد شد.

امید است در مسابقات آتی با برنامه ریزی های گسترده تر و مساعدت مسئولین کشوری بتوانیم این دوره از مسابقات را بیش از پیش چه از لحاظ کیفی و کمی چشمگیرتر برگزار نماییم.