پشتیبانی - صنایع رباتیک ایران

صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتها(ربات مهندس کوچولو،ربات فوتبالیست)

صنایع رباتیک ایران بمنظور پشتیبانی از نمایندگان خود جهت هرچه بهتر برگزار کردن کلاسهای آموزشی ( ربات مهندس کوچولوی من : ربات کوچولوی جنگجو ، ربات کوچولوی آتش نشان ، ربات کوچولوی فوتبالیست ) وهمچنین پیشبرد اهداف ، نمایندگان خودرا درسراسر کشور فعال نموده است.

امید است بتوانیم نقش خود را همچون گذشته بطور شایسته ایفا نماییم ، البته مادامی که شرکت در حال پیشرفت میباشد از نظرات ارزشمند نمایندگان همواره بهره مند گشته وخواهد گردید.

هر آنکس که داعیه تسلط علم رباتیک را دارد از بعد آموزشی قطعا مشکلی نخواهد و هر آنکه در این حوزه اطلاعاتی ندارد با پشتیبانی های کم نظیر تسلط کافی را برخوردار خواهد شد. پس نگرانی برای هیچ یک از نمایندگان آموزشی وجود ندارد.