کارگروه صنایع رباتیک ایران

کارگروه صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی در کشور

 

کارگروه شامل آموزش پشتیبانی تولید روابط عمومی که بصورت کارگروه در قالب تیمهای جداگانه در سراسر کشور  در خدمت کلیه نمایندگان عزیز میباشند همچنین جهت انتقال مطالب ، انتقادات وپیشنهادات خود به بخشهای مربوطه از طریق مدیر کارگروه مربوطه اقدام فرمایید.

به جرات گفته شده که در هر نقطه از کشور عزیزمان در مسابقات رباتیک دانش آموزی که برگزار گردیده همواره نمایندگان صنایع رباتیک ایران حضور موثر و پررنگ داشته وبا استفاده از دانش آموزان آموزش دیده خود مقام های برتر را از آن خود نموده اند و همچنین در نو آوری ها نیز با همت وتلاش شخصی خود موفقیتهای بسیاری کسب نموده اند و امید است با تلاش بیشتر در این مسیر موفق تر عمل نمایند.

کارگروه