گردهمایی نمایندگان

صنایع رباتیک ایران بزرگترین خانواده رباتیک در ایران

عکسهایی از گردهمایی نمایندگان و فعالان رباتیک در هتل نوید ساری

sari29

sari25

sari52

مربی کلاس رباتیک

اخذ نمایندگی ربات

اعطای اخذ نمایندگی رباتیک