tasavvor - شرکت صنایع رباتیک ایران

تصور نمایندگان تازه وارد از رباتیک ایران (۱۳۹۵/۱۲/۲۶)

اکثر افرادی که به خانواده بزرگ رباتیک ایران می پیوندند در نگاه اول تصور میکنند نمایندگان موفق از ابتدا قوی   و بقول معروف اینکاره بوده اند.

و در خود نمیبینند که روزی بتوانند کلاسهای رباتیک را در شهرشان بصورت وسیع برگزار کنند.

لازم است بدانید این تصور کاملا غلط است!!

خوب نیست بگوییم نمایندگان ما ضعیف بوده اند، اما حقیقت همین است.

اگر بخواهیم بهتر بگوییم غالب نمایندگان موفق ابتدای شروع به کارشان در زمینه رباتیکی اطلاعات کمی داشتند.

و در اصطلاح کار بلد نبودند و چون از این کار سررشته ای نداشتند پس در این حوزه کاری واقعا ضعیف بودند.

حال سئوال اینجاست پس چطور موفق شدند؟

  1. فعالیت دیگر نمایندگان را دیدند و به کار ایمان آوردند.
  2. به حرفهای ما گوش دادند.
  3. سخنان ما را باور داشته و تجربیات ما را سرلوحه کارشان کردند.
  4. با کوچکترین مانع ناامید نشدند.

نمایندگانی که فکر میکنند در اینکار موفق نمیشوند بهتر است فقط چند ماه توصیه های ما را عملی کنند.

آن وقت نتیجه را خود خواهند دید.

و من الله التوفیق و توکلان